Laman

Senin, 12 Agustus 2013

Perangkat Pembelajaran Bahasa Jawa SMP/MTS Tahun Pelajaran 2015/2016

Ditulis lan dipostingke maneh dino Senin, tanggal 27 Juli 2015. Ditulis lan disiapke dening   Bp. Sulistyo Budi Santoso,S.Pd. lan dipostingke dening : Admin Web

Iki Perangkat Pembelajaran Bahasa Jawa kang rinacik dening  MGMP Bahasa Jawa SMP Kabupaten Pati, kang wis diowahi saperlune dening Bp. Sulistyo Budi Santoso,S.Pd. salah sawijine Guru Basa Jawa SMP Negeri 1 Kayen kanggo persiapan mulang ing Tahun Pelajaran 2013/2014. Perangkat Pembelajaran kang katulis ing kene kuwi uga bisa dienggo ing Tahun Pelajaran 2015/2016 (mesthine diowahi tahun pelajarane).  Kanca-kanca guru SMP utawa MTS sing wektu iki durung kagungan Perangkat mau, bisa download/ngunduh lan nganakake sethithik owah owahan dijumbuhake karo kahanan lan siswa ing sekolahane. File iki nganggo Microsoft Word, luwih gampang manawa diowahi utawa diedit. Muga-muga  ana paedahe....................
 
Prota                              : Unduh Ning Kene
Promes                           :  Unduh Ning Kene
Minggu Efektif              : Unduh Ning Kene
Pemetaan SK lan KD     : Unduh Ning Kene
Silabus Kelas 7               : Unduh Ning Kene
Silabus lan RPP Kelas 8 :  Unduh Ning Kene
Silabus lan RPP Kelas 9 : Unduh Ning Kene
RPP Kelas 7                    :Unduh Ning Kene

8 komentar :