Laman

Senin, 05 Agustus 2013

THE LAST ENGKLEK

Ditulis lan dipostingke : Minggu, 5 Juli 2013
Ana wong lanang sing wis ninggalke desane lawase pitung taun, kepingin ketemu kancane dolanan nalika isih cilik biyen. Dolanan karemane biyen yaiku engklek.
Wong lanang mau kepengin mbaleni engklek maneh karo kancane bocah wadon loro sing biyen sering dijak engklek. Karepe kanggo tamba kangen marang dolanane nalika isih cilik biyen.
     Nanging panampane bocah wadon loro mau kleru. Tekane wong lanang mau  dikira arep seneng marang bocah wadon. Bocah wadon loro padha dene seneng karo wong lanang sing nalika cilik biyen dadi kancane dolanan engklek. Nanging jebul wong lanang mau wis duwe sisihan
a. Sapa bae paraga ing crita Geng Metal?
b. Kepiye watake paraga-paraga mau siji-sijine?
c.Tulisen maneh crita Geng Metal nganggo ukaramu dhewe!
d. Majua siji-siji, critakna maneh Geng Metal sing wis diringkes nganggo 
    ukaramu dhewe!

0 komentar :

Posting Komentar