Laman

Minggu, 02 Agustus 2015

Geguritan

Ditulis lan dipostingke dening Admin Web

GEGURITAN GOTONG ROYONG

Semaken geguritan iki!

Geguritan iku puisi jawa modern

                                             Ayo Gotong Royong

Kembang-kembang terong
Mbang terong megare sore
Ayo gotong royong
Gotong royong nyambut gawe

Kembang-kembang lembong
Mbang lembong dironce-roce
Ayo gotong royong
Guyup rukun kabeh wargane
……………………………                           
Wus dadi kodrate
Manungsa mono tan  bisa urip dhewe
Saka lahir prapteng patine
Tansah gumantung sapepadhane

Mula,  urip gotong royong kang pinatri ing telenging nala
Tindakna ywa nganti kepeksa
Kudu lila legawa
Sepi ing pamrih rame ing gawe
Iku semboyane
Mempeng makarya kiwakna pepulih
Murih salwiring gati
Titi tamat telas lulus basuki

Kabeh pakaryan  linakwan
Kanthi seneng ulat padhang tan nggresula
Urun bau suku, penggalihan, apadene  redana
Kanthi dhasar karukunan
Mahanani bebrayan kang tata tentrem karta raharja
(Pak Jarno, Sleman 23 Maret 2011)

1.      Apa tegese tembung-tembung iki?
a.       Gotong royong                                     : nyambut gawe bebarengan
b.      Kodrat                                                  : wis ginaris kang Maha Kuwasa/wis nasibe
c.       Prapteng                                               : prapta tegese teka: prapta+ing: prapteng: tekan ing
d.      Telenging nala                                     : nala: ati: telenging ati
e.       Sepi ing pamrih rame ing gawe            : nyambut gawe ora ngarep-arep piwalese (opah)
f.       Semboyan                                            : uenen-unen, slogan
g.      Kiwakna pepulih                                  : ilangna rasa kepengin entuk pulihan
h.      Salwiring gati                                       : salwiring(sakabehe) gati(gawe): sakabehing gawe/pakaryan                                                            
i.        Bau suku                                              : bau(pundhak), suku (sikil): awak/badan/salira
j.        Redana                                                 : redana: dana, dhuwit
k.      Mahanani                                             : bisa njalari/ndadekake
l.        Tata tentrem karta raharja                    : urip kecukupan ora alangan sawiji apa
m.    Pakaryan                                              : gawean
n.      Linakwan                                             : laku+ in: linaku+an: linakwan : ditindakake
o.      pinatri                                                   : patri + in: pinatri: dipatri
p.      titi tamat telas lulus basuki                   : titi(tliti), tamat(rampung), telas(entek), lulus(rampun), basuki(slamet)
q.      gumantung sapepadhane                      : gumantung marang wong liya
r.        ywa                                                      : aja

2.      Wangsulana pitakonan iki!
a.       Kodrate manungsa iku kepriye?
b.      Gotong royong iku kudu katindakake kanthi kepriye?
c.       Kepriye semboyane gotong royong iku?
d.      Apa wae sing bisa disumbange ana ing gotong royong?
e.      Apa wae pigunane gotong royong iku?
3.      Coba critakna wose geguritan mau nganggo basamu dhewe!

4.      Piwulang budi pekerti apa wae sing bias didudut saka geguritan mau
Sumber materi : https://app.box.com/s/0pqpxr87j1phxmyonsln

0 komentar :

Posting Komentar