Laman

Minggu, 02 Agustus 2015

Parikan

    Ditulis lan dipostingke dening Admin Web.
     Materi Pembelajaran
1.      Parikan ngisor iki apa karepe?
Lagu Kecik Kecik
Kecik-kecik  ditumpakna sepur     pambuka/sampiran
Sawo kecik ya dironce-ronce        sampiran
Sapa pengin urip subur makmur    →isi
Ayo bebarengan padha sregep nyambut gawe  →isi
Oing numpak andhong sakdhokare
Oing gotong royong ro kancane
(Suwardi, 2008:173)
      2 . Bentuk-bentuk parikan
a.       Parikan ringkes/ Karmina (4 wanda + 4 wanda) X 2
1)      Abang abang,  ora legi,(pambuka/sampiran)
                                          Wani nantang ora wani.(isi)
2)      Anak dara jare piyik,
                                          Seneng nangga ora becik.
b.      Parikan kang dhinapur rong gatra ( 4 wanda + 8 wanda) X 2
1)      Kembang dhondhong, tinandur tepining gedhong.
                                          Sugih omong, pratandha kawruhe kopong.
2)      Kembang anggrek, rumambat tepining bethek.
                                          Nganti tuwek, ngelmu iku ora entek.
c.       Parikan kang kadadean saka (8 wanda + 8 wanda) X 2
1)      Bang-abang jambu dersana, Dersana kecut rasane.
                  Eman-eman yen sembrana, keduwung tembe burine.
2)      Godhong nangka godhong jati, kumleyang tiba neng sumur.
                  Dipadha mempeng ing kardi, negarane dimen makmur. 
d.      Parikan kang kadadean saka ( 8 wanda X 4)
1)      Godhong krambil jare blarak,
                                           Dikekrekki dadi sada,
                                           Sapa wonge murang sarak,
                                           Tembe uripe sengsara.

2)      Witing klapa jare glugu,
                                           Cilike arane cikal,
                                              Dituturi kudu nggugu,
                                              Dimen pinter sugih akal.

3)      Wis suwe ora jejamu,
Jamu pisan godhong sirsat,
Wis suwe ora ketemu,
Temu pisan ana Putat.
                                                                   
e.       Parikan kang kadadean saka (9 wanda X 4)
1)      Kutha Sala dalame rame,
Sriwedari tengah prenahe,
       Aku gela amarga kowe,
       Angger janji arang nyatane.  

f.       Parikan bebas (nyebal saka 1 – 4)
1)      Ngetan bali ngulon,
                 Tuwas ngedan ora klakon.
2)      Menyang kali memeta cethul,
                                       Garan pancing bisa mentul-mentul,
                                          Paling mirasa rasane thiwul,
      Mundhuta neng Gunungkidul.
3)      Walang kekek walange kadung,
                                                   Walang kadung mencok neng kara,
                                              Wong wis tuwek kok saya ndlarung,
                                              Yen wis kadhung dikapakena.

4)      Suwe  ora jamu,
                                              Jamu godhong tela,
                                              Suwe ra ketemu,
                                              Ketemu pisan neng kutha Sala.

3.      Dudutan
a.       Parikan mono sing baku runtuting swara utawa purwakanthin guru swara
b.      Kadadean saka rong ukara, saben saukara kedadean saka rong gatra
c.       Ana sampiran/purwaka kanggo narik kawigaten lan isine utawa wose sing arep dikandhakake
Isine parikan werna-werna: ana kang isi piwulang, sindhiran, prenesan lan sapanunggalane.

Sumber materi : https://app.box.com/s/0pqpxr87j1phxmyonsln

0 komentar :

Posting Komentar