Laman

Minggu, 02 Agustus 2015

Pocung

Ditulis lan dipostingke  dening Admin Web


POCUNG PASEBAN
                     Slendro. Pathet Sanga
              .
                        2      2     2    2 .    6     6    6     1 .    5       5       3         2    . 0
                        E – suk    i – ku   pa – ra  sis – wa   pa – dha  ngum – pul,             12 u
                                  .
                        6       1.      5        2     1      6.    . 0
                        A – neng  nga – rep   ke – las ,                                                     6 a

                        6.          1      1     1    .   6.      6.     5.    5.      .   0
                        Dha – wuh   gu – ru  kang   den    an –  ti,                                   8 i

                        5       6.    1        2    .    1    1    6.     5.    6.       1     2       1    .  0
                        Gu – ru  dha – wuh     pa – ra  sis – wa nam – but  kar – ya.            12 a

Guru gatrane tembang pocung 4 gatra/baris/larik
Gatra= larik, baris
Wanda= suku kata
Pada = bait
1.      Guru gatra: cacahing larik/baris ing saben sapada(sabait)
2.      Guru wilangan: cacahing wanda/suku kata ing saben sagatra


3.      Guru lagu tibaning swara ing pungkasaning gatra uga diarani dhong dhing.

Tulodho Tembang Pocung Baseban Slendro Pathet 9 kang Admin link ana ing Video You Tube Kanthi ningali Tembang Pocung ana ing You Tube iki, awak mangerteni yen ngangsu kawuruh utawa nggolek ngelmu kuwi kudu prihatin yakuwi nganti laku.

Sumber materi : https://app.box.com/s/0pqpxr87j1phxmyonsln lan You Tube

0 komentar :

Posting Komentar