Laman

Selasa, 18 Agustus 2020

Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kayen Tahun Pelajaran 2020/2021

 Ditulis dan dipostingkan oleh Admin Web. Para pembaca Website SMP Negeri 1 Kayen yang budiman, pada tahun pelajaran 2020/2021, SMP Negeri 1 Kayen memiliki guru sebanyak 52 guru. Inilah gambar dari Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kayen.


Farid Suhanto,M.Pd.
Kepala SMP Negeri 1 Kayen

Dra Eny Maryastuti, Guru IPS, Wakasek Kurikulum


Chumaeroh, Guru Bhs Jawa, Wakasek


Muh Kuat Teguh S, S.Pd, PKn Teacher, WakasekChoirummuddin,S.Pd, Maths Teacher
Joko Susilo, S.Pd, History Teacher
Eko Noor Hidayati, S.Pd. Maths Teacher

Choirun Nazuli, SPd I
Puji Dwi Hastuti, SE, TIK Teacher
Sartawi, Science Teacher
Setyo Utami,S.Pd, Science Teacher
Siti Saadah,S.Pd, Maths Teacher
Nurofiah, S.Pd, Science Teacher
Sudarsi,S.Pd. B Indonesia Teacher
Supatmi,S.Pd, Maths Teacher
Sutimin,S.Pd, Guru Penjas/OR
Tri Puspita Adi, S.Pd, Guru Seni Budaya
Witoyo,S.Pd, Guru Penjas/OR
Santoso,S.Pd, Guru BK
Kasihati, S.Pd, Guru B Indonesia

Enik Susilowati,S.Pd, Guru B Indonesia
Endang SM, S.Pd, English teacher
Bambang Edi Jatmiko, S.Pd, Christian teacher
Anita Setyowanti,S.Pd, Guru IPS
Sudirman Abdul Haris, Guru Seni Lukis
Kamsin,S.Pd, Guru IPA
Widya Sadmana,Spd, Guru PKn


Endang Setyowati,M.Pd, English Teacher


Sri Hartati,S.Pd. English Teacher


Silvia Maria Ulva, S.Pd.,Guru BK
Wahyu Setyaji,S.Pd.,Guru BK

Siti Dafiah,S.Pd, Guru BK

Photo:
Sigid,S.Pd, Guru TIK
Eri Retnowati, Guru Bahasa Indonesia
Nawiroh,S.Pd, Guru PAI
Dita Qur'aini Etikaningrum, Guru Bahasa Indonesia
Ratna Mandyawati, Guru Bahasa Indonesia
Mahendra Fitriawan Sari, Guru Bahasa Indonesia
Merlin Nila Muhari, S.Pd., Guru IPA
Riyana,Fitriyanti,S.Pd, Guru Prakarya
Lucky Aprilia, S.Pd. English Teacher
Ardania Tri Mulyaningsih, S.Pd., Guru Bahasa Indonesia

Durotun Nafisah,S.Pd. Guru PKn

Darmanto,S.Pd., Mathematics' Teacher
Julfikar,S.Pd, Guru IPA

Marina,S.PdI, Guru PAI
Kartikaningsih,S.Pd. Guru Bimbingan Konseling


Weni Astiwi,S.Pd. Mathematics' Teacher

Susi Yulia Rosanti,S.Pd. Guru  PKn

Sri Indah Widowati,S.Pd., Mathematics' Teacher

(To Be Continued)

0 komentar :

Posting Komentar